Anne-Wil Duthler

Introductie

Dit is de website van Anne-Wil Duthler. Zij is advocaat en senator.

 

Anne-Wil is werkzaam als advocaat bij First Lawyers, een advocatenkantoor gespecialiseerd in ICT en recht. Anne-Wil heeft het kantoor in februari 2014 opgericht. Tot die tijd was zij werkzaam als adviseur bij het door haar in 1998 opgerichte adviesbureau Duthler Associates. Omdat zij haar cliënten beter wilde bedienen en hen ook - wanneer het noodzakelijk is - wilde kunnen vertegenwoordigen in juridische procedures is zij overgestapt naar de advocatuur. Haar visie is dat cliënten pas echt goed geadviseerd en vertegenwoordigd kunnen worden als stevige inhoudelijke kennis en expertise kunnen worden ingebracht. Vandaar dat First Lawyers een samenwerkingsrelatie heeft met Duthler Associates.

 

Sinds 12 juni 2007 is zij tevens lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Zij is woordvoerder Veiligheid en Justitie. Ook is zij voorzitter van de vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. Daarnaast is zij lid van de commissies Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, I&A/JBZ en Europese zaken.

 

Daarnaast treedt zij regelmatig op als arbiter bij automatiseringsgeschillen voor de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), is zij docent, onder meer aan de Erasmus Universiteit voor de opleiding IT auditing, en treedt zij regelmatig op als spreker op congressen en seminars.

 

Ook heeft zij diverse boeken en artikelen gepubliceerd, onder andere over het gebruik van pseudoniemen in digitale identiteitsbewijzen, over juridische modellen voor Trusted Third Parties en over de beheersing van automatiseringsrisico’s en automatiseringscontracten.

 

Eerste Kamer


‘Rechtsstatelijkheid en democratie vormen het fundament van onze vrijheid. Ruimte voor ondernemerschap vormt het fundament van onze economie. Dit zijn de drijfveren voor Anne-Wil voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer.'

Het waarborgen van onze rechtsstaat is een belangrijk onderwerp waarvoor Anne-Wil zich binnen de Eerste Kamer voortdurend blijft inzetten. De rechtsstaat is immers de basis voor onze vrijheid, en vrijheid is de kern van de VVD. Vrijheid die door iedereen zelf moet worden gerealiseerd, maar die met goed onderwijs en via werk binnen bijna ieders handbereik ligt.

 

De speciale interesse van Anne-Wil gaat uit naar de bescherming van grondrechten en rechtsstatelijkheid, wetgevingskwaliteit en ICT-vraagstukken. Zo heeft zij aandacht gevraagd voor privacybescherming bij de bewaarplicht van internetgegevens en het elektronisch kinddossier, en de onafhankelijkheid van rechters bij de herstructurering van de Raad van State. In 2014 was zij woordvoerder bij het beleidsdebat ‘De Staat van de Rechtsstaat’.

 

Achtergrond

Met haar achtergrond en ervaring als advocaat en senator, in combinatie met haar binding met de dagelijkse praktijk als ondernemer, voelt zij zich als lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer als een vis in het water. De combinatie van maatschappelijke en politieke betrokkenheid, en het tegelijkertijd met beide benen in de dagelijkse praktijk staan, is voor haar inspirerend en motiverend.

 

First Lawyers


First Lawyers is een advocatenkantoor gespecialiseerd in ICT en recht. Deskundig in het oplossen van privacyvraagstukken. Krachtig in het vlottrekken van contractonderhandelingen. Zorgvuldig in het bijstaan van cliënten in procedures voor de rechter.

Altijd op zoek naar oplossingen. Voorkeur voor minnelijke regelingen. Zeer effectief in het inzetten van het juridisch instrumentarium dat het Burgerlijk Wetboek nu eenmaal biedt. Zorgvuldig, to the point en met passie. 

Tegen bestuurlijke boetes trekken zij het register van de Algemene Wet bestuursrecht open. Zijn reëel in het inschatten van de kans op succesvol verweer. Maken het niet mooier dan het is. Staan u bij in procedures tegen de toezichthouder. Kiezen partij voor u.

 

Bezoek de website

Publicaties


Anne-Wil Duthler heeft diverse boeken en artikelen geschreven waaronder:

VVD Bestuurdersvereniging

Financieele Dagblad, Eenduidig toezicht vereist eenduidige wetgeving, 8 juni 2007

Financieele Dagblad, ICT sleutel voor krimp rijksdienst, 2 februari 2007

Provincie en gemeente, Uitvoering burgerservicenummer dient privacy te waarborgen, januari/februari 2007

Liber, In een samenleving met ambitie hoort goed onderwijs en past geen laaggeletterdheid, december 2006

Rapport VVD Den Haag

 

Contact


Adres: Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag

Telefoon: +31 (0) 70 3060033

E-mail: a.w.duthler@firstlawyers.nl