Eerste Kamer


‘Rechtsstatelijkheid en democratie vormen het fundament van onze vrijheid. Ruimte voor ondernemerschap vormt het fundament van onze economie. Dit zijn de drijfveren voor Anne-Wil voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer.'

Het waarborgen van onze rechtsstaat is een belangrijk onderwerp waarvoor Anne-Wil zich binnen de Eerste Kamer voortdurend blijft inzetten. De rechtsstaat is immers de basis voor onze vrijheid, en vrijheid is de kern van de VVD. Vrijheid die door iedereen zelf moet worden gerealiseerd, maar die met goed onderwijs en via werk binnen bijna ieders handbereik ligt.

 

De speciale interesse van Anne-Wil gaat uit naar de bescherming van grondrechten en rechtsstatelijkheid, wetgevingskwaliteit en ICT-vraagstukken. Zo heeft zij aandacht gevraagd voor privacybescherming bij de bewaarplicht van internetgegevens en het elektronisch kinddossier, en de onafhankelijkheid van rechters bij de herstructurering van de Raad van State. In 2014 was zij woordvoerder bij het beleidsdebat ‘De Staat van de Rechtsstaat’.

 

Achtergrond

Met haar achtergrond en ervaring als advocaat en senator, in combinatie met haar binding met de dagelijkse praktijk als ondernemer, voelt zij zich als lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer als een vis in het water. De combinatie van maatschappelijke en politieke betrokkenheid, en het tegelijkertijd met beide benen in de dagelijkse praktijk staan, is voor haar inspirerend en motiverend.